Jump to Navigation

四技二专推甄

企业管理学系小论文89
管理实务专题100
会计学系管理实务专题100
国际企业学系管理实务专题100
商业设计学系设计素描89/ 92/ 93/ 94/ 95/ 96/ 97/ 98/ 100
商品设计学系设计素描89 /91 /92 /93 /94 /95 /96 /97 /98 /100
数字媒体设计学系设计素描94 /95 /96 /97 /98 /100
应用中国文学系小论文89
应用英语学系英文阅读写作88/89
英文听力88/89
应用日语学系初级日语读本100
观光学系小论文88/ 89/ 92/ 93/ 95/ 96/ 97/ 98
餐饮实务专题100
建筑学系创意设计91/92/93
电子工程学系电路与仪表实作100
资讯工程学系电路与仪表实作100
计算机与通讯工程学系电路与仪表实作100

 

Chinese, Simplified


by Dr. Radut.